Статистика за 2011 год

Подано заявок на измерения:
Bruker D8 ADVANCE - 12
Bruker Vertex 70 - 3
Quantum Design PPMS 6000 - 2
NETZSCH CTA 449 «Jupiter» с газоанализатором QMS 403 CF - 2
Bruker SMART APEX II - 1