Статистика за 2013 год

Подано заявок на измерения:
Horiba Jobin Yvon T64000 - 4
Bruker SMART APEX II - 1